Mùa xuân tươi đẹp trong hội họa thế giới

Muôn hoa đua nở, con người vui vẻ hát khúc hoan ca, vạn vật đầy sức sống là những chi tiết thường xuất hiện trong các họa phẩm về mùa xuân.

"Uống trà trong vườn" - tranh của Childe Hassam.

"Câu cá mùa xuân" của Vincent van Gogh.

Tác phẩm "Mùa xuân tới" của Charles Daniel Ward.

"Vũ điệu mùa xuân" - tranh của Athur Frank Mathews.

"Một khúc nhạc ngày xuân" của John Wiliam Waterhouse.

"Táo nở hoa" của John Everett.

"Vườn cây ăn quả vào xuân" của Claude Monet.

Tác phẩm "Câu chuyện mùa xuân" của Jan Breughel.

"Mùa xuân" - tranh của Nicolas Poussin.

"Một bài ca mùa xuân" - tranh của Maximilian Lenz.

"Mùa xuân" - tranh của Giovanni Boldini.

"Lời hứa mùa xuân" - tranh của Lawrence Alma Tadema.

Kiến trúc ASPACE (tổng hợp)