Phong thủy - Thiên văn

Cửa và bếp theo phong thủy cho chủ mạng Cấn

Tổng hợp ứng dụng bếp và cửa chính cho chủ mạng Cấn của KTS Vũ Quang Định.

Cửa và bếp theo phong thủy cho chủ mạng Ly

Tổng hợp tư vấn phong thủy về hướng nhà, bếp nấu ứng dụng theo từng thế đất cho chủ nhà mạng Ly.

Chủ nhà mạng Kiền mở cửa Đông Bắc

Chủ nhà mạng Kiền mở cửa cái hướng Cấn - Đông Bắc được Thiên Y. Cửa csi tại Cấn (Đông Bắc), chủ nhà hay sơn chủ tại Kiền.

Chủ mạng Kiền mở cửa chính Bắc

Chủ mạng Kiền mở cửa cái hướng Khảm - chỉnh Bắc ra Lục Sát. Cửa cái tại Khảm (chính Bắc), chủ nhà hay sơn chủ tại Kiền.

Chủ mạng Kiền mở cửa chính hướng Tây Bắc

Chủ nhà mạng Kiền mở cửa cái hướng Tây Bắc được Phục Vị (cửa cái tại Kiền, chủ nhà hay sơn chủ cũng tại Kiền).

Không nên trồng cây to trước nhà

Những kinh nghiệm truyền thống của cha ông trong việc xây nhà dựng cửa đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Câu nói “trước cau sau chuối” là một kinh nghiệm trồng cây cho nhà ở rất khoa học.