Kiến trúc nhà vườn Mr Nguyễn Công Hiệp

Công trình: nhà vườn Địa điểm: Lương Tài, Bắc Ninh Diện tích sàn: 115m2  

Công trình: nhà vườn

Địa điểm: Lương Tài, Bắc Ninh

Diện tích sàn: 115m2

Diện tích khuôn viên: 4.000m2

Chủ đầu tư: Mr Nguyễn Công Hiệp

kien_truc_nha_vuon_que_1

 

kien_truc_nha_vuon_que_2

MB_tng_1l

MB_tng2l

MB_tng_mil