Kiến trúc biệt thự vườn Mr Nam Chinh

Diện tích xây dựng: 10x15m Diện tích đất: 713m2 Địa điểm: Hà Nội  

Công trình: Biệt thự nhà vườn

Diện tích xây dựng: 10x15m

Diện tích đất: 713m2

Địa điểm: Hà Nội

Chủ đầu tư: Phùng Nam Chinh

GOC_1

GOC_2

can_canh

mat_bang_tang_1

mat_bang_tang_2

mat_bang_tang_3