Kiến trúc biệt thự vườn 524m2

Công trình: Biệt thự vườn Địa điểm: Lương Sơn, Hòa Bình Diện tích sàn: 100m2 Diện tích đất: 524m2

Công trình: Biệt thự vườn

Địa điểm: Lương Sơn, Hòa Bình

Diện tích sàn: 100m2

Diện tích đất: 524m2

Phoi_canh_C6_copy

mb_tong_the

mb_tang_1

mb_tang_2

mat_dung