Kiến trúc biệt thự phố Mr Tạ Tuấn Thành

Công trình: Biệt thự phố Diện tích: 9x17m Địa điểm: Thành phố Vĩnh Yên

Diện tích: 9x17m

Địa điểm: Thành phố Vĩnh Yên

Chủ đầu tư: Tạ Tuấn Thành

Phoi_canh

ham

dinh_vi_Bep_theo_cua_chinh_va_gia_chu_1962

tang_1phuong_an_chon

mat_bang_tang_2

mat_bang_tang_3