Kiến trúc biệt thự phố Mr Nguyễn Văn Thịnh

Địa điểm: Hải Phòng Diện tích sàn: 110m2 Chủ đầu tư: Mr Nguyễn Văn Thịnh  

 

Công trình: Biệt thự phố

Địa điểm: Hải Phòng

Diện tích sàn: 110m2

Chủ đầu tư: Mr Nguyễn Văn Thịnh

phoi_canh

tang_1

tang_2

tang_3png