Kiến trúc biệt thự nhà vườn Xuân Mai C

Công trình: Biệt thự nhà vườn. Diện tích sàn: 150m2. Diện tích khu đất: 500m2. Địa điểm: Xuân Mai, Hòa Bình.  
Công trình: Biệt thự nhà vườn. Diện tích sàn: 150m2. Diện tích khu đất: 500m2. Địa điểm: Xuân Mai, Hòa Bình.

phoi_canh_3

phoi_canh_1

phoi_canh

Mat_bang_tong_the

mat_bang_tang_2