Kiến trúc biệt thự nhà vườn Xuân Mai B

Công trình: Biệt thự nhà vườn. Diện tích sàn: 150m2. Diện tích khuôn viên: 550m2. Địa điểm: Xuân Mai, Hòa Bình  
Công trình: Biệt thự nhà vườn. Diện tích sàn: 150m2. Diện tích khuôn viên: 550m2.

Địa điểm: Xuân Mai, Hòa Bình

phuong_an_2

tmb_copy