Kiến trúc biệt thự nhà vườn Xuân Mai A

Công trình: Biệt thự nhà vườn. Địa điểm: Xuân Mai, Hòa Bình.  
Công trình: Biệt thự nhà vườn. Địa điểm: Xuân Mai, Hòa Bình.

phoi_canh_xuan_mai

Phoi_canh

22

 

2

4a