Kiến trúc biệt thự nhà vườn Mr Nguyễn Toàn Thịnh

Công trình: Biệt thự nhà vườn. Địa điểm: Lương Sơn, Hòa Bình. Diện tích sàn: 150m2/sàn. Diện tích khu đất 560m2.  
Công trình: Biệt thự nhà vườn. Địa điểm: Lương Sơn, Hòa Bình. Diện tích sàn: 150m2/sàn. Diện tích khu đất 560m2.

Biet_thu_nha_vuon_1

Biet_thu_nha_vuon_2

Biet_thu_nha_vuon_3

Mat_bang_tang_1

mat_bang_tang_2