Kiến trúc biệt thự Mr Nguyễn Văn Lẫy

Công trình: Biệt thự Diện tích: 108m2 Địa điểm: Phú Xuyên, Hà Nội

Công trình: Biệt thự

Diện tích: 108m2

Địa điểm: Phú Xuyên, Hà Nội

Chủ đầu tư: Mr Nguyễn Văn Lẫy

1

6_copy

tang_1

tang_2

mai