Kiến trúc biệt thự hiện đại 9,5x20m

Công trình: Biệt thự Diện tích: 9,5 x 20m Địa điểm: Long Biên, Hà Nội

Công trình: Biệt thự

Diện tích: 9,5 x 20m

Địa điểm: Long Biên, Hà Nội

pc_aspace

aspace1

aspace2

aspace3