Kiến trúc biệt thự 9x40m Cao Bằng

Công trình: Biệt thự gia đình Địa điểm: Cao Bằng Chủ đầu tư: Công ty Thiên Long  

 

 

Công trình: Biệt thự gia đình

Địa điểm: Cao Bằng

Chủ đầu tư: Công ty Thiên Long

phoi_canh_biet_thu_Mrs_Thanh_1

phoi_canh_biet_thu_Mrs_Thanh_2

phoi_canh_biet_thu_Mrs_Thanh_3

ham_mrs_thanh

tang_1_mrs_thanh

tang_2_mrs_thanh

tang_3_mrs_thanh

tum_mrs_thanh

Công ty CP Kiến trúc và Xây dựng ASPACE