Biệt thự vườn Mrs Hạnh

Công trình: Biệt thự Địa điểm: Điện Biên Chủ đầu tư: Mrs Vũ Thị Hạnh  

Công trình: Biệt thự

Địa điểm: Điện Biên

Chủ đầu tư: Mrs Vũ Thị Hạnh

nha_co_Hanh

Biet_thu_co_Hanh_PC2

Biet_thu_co_Hanh_PC1

Biet_thu_co_Hanh_TONG_THE

Biet_thu_co_Hanh_TANG_HAM

Biet_thu_co_Hanh_TANG_2