Biệt thự 1,5 tầng

Công trình: Biệt thự Địa điểm: Minh Quang Chủ đầu tư: Nguyễn Văn Tư  

Công trình: Biệt thự

Địa điểm: Minh Quang

Chủ đầu tư: Nguyễn Văn Tư

anh_1_biet_thu_15_tang

anh_2_biet_thu_15_tang

MB_biet_thu_15_tang