Cửa và bếp theo phong thủy cho chủ mạng Đoài - Công ty Kiến trúc ASPACE

Cửa và bếp theo phong thủy cho chủ mạng Đoài

Ứng dụng phong thủy nhà ở cho chủ nhà mạng Đoài gồm các năm 1957, 1966, 1975, 1984, 1993.

Giới thiệu bài viết tổng hợp của KTS Vũ Quang Định - Kiến trúc ASPACE về ứng dụng phong thủy nhà ở cho chủ nhà (nam giới) mạng Đoài.

1. Phương hướng làm nhà cho chủ nhà mạng Đoài.

Các hướng tốt Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây. Các hướng còn lại không được đẹp với chủ nhà mạng Đoài.

2. Đặt bếp cho chủ nhà mạng Đoài khi cửa chính Tây Nam.

Từ cửa Tây Nam kết hợp với chủ mạng Đoài ra 8 cách đặt bếp khác nhau.

3. Đặt bếp cho chủ nhà mạng Đoài khi cửa Tây Bắc.

Cửa Tây Bắc kết hợp cửa Tây Bắc ra 8 cách đặt bếp khác nhau.

4. Cách đặt bếp cho chủ mạng Đoài khi cửa cái Đông Nam.

Cửa chính Đông Nam kết hợp tuổi chủ nhà mạng Đoài ra 8 cách đặt bếp khác nhau.

5. Cách đặt bếp cho chủ mạng Đoài khi cửa cái Đông Bắc.

Cửa chính Đông Bắc kết hợp chủ nhà mạng Đoài ra 8 cách đặt bếp khác nhau.

6. Cách đặt bếp cho chủ mạng Đoài khi cửa cái chính Tây.

7. Cách đặt bếp cho chủ mạng Đoài khi cửa cái chính Nam.

8. Các cách đặt bếp cho chủ mạng Đoài khi cửa cái chính Đông.

9. Các cách đặt bếp cho chủ mạng Đoài khi cửa cái chính Bắc.

KTS Vũ Quang Định - Kiến trúc ASPACE