Cửa và bếp theo phong thủy cho chủ mạng Cấn - Công ty Kiến trúc ASPACE

Cửa và bếp theo phong thủy cho chủ mạng Cấn

Tổng hợp ứng dụng bếp và cửa chính cho chủ mạng Cấn của KTS Vũ Quang Định.

Tuổi mạng Cấn (nam giới) gồm 1956, 1965, 1974, 1983, 1992.

Chủ mạng Cấn có 8 hướng cửa chính, mỗi hướng cửa chính ứng dụng 8 cách đặt bếp. Tổng hợp là 64 bếp với 8 hướng nhà ứng dụng khác nhau cho chủ mạng Cấn.

Bài viết đơn giản, dễ hiểu, dễ áp dụng trong kiến trúc nhà ở của KTS Vũ Quang Định - Kiến trúc ASPACE gửi đến các tuổi trên (nam giới) có quan tâm tới phong thủy nhà ở.

1. Phương hướng làm nhà của chủ nhà mạng Cấn.

2. Cách đặt bếp cho chủ mạng Cấn khi cửa cái chính đông.

3. Cách đặt bếp cho chủ mạng Cấn khi cửa cái Đông Bắc.

4. Cách đặt bếp cho chủ mạng Cấn khi cửa cái Đông Nam.

5. Cách đặt bếp cho chủ mạng Cấn khi cửa cái chính Nam.

6. Cách đặt bếp cho chủ mạng Cấn khi cửa cái Tây Nam.

7. Cách đặt bếp cho chủ mạng Cấn khi cửa cái chính Tây.

8. Cách đặt bếp cho chủ mạng Cấn khi cửa cái Tây Bắc.

9. Cách đặt bếp cho chủ mạng Cấn khi cửa cái chính Bắc.

KTS Vũ Quang Định - Công ty CP Kiến trúc ASPACE