Chủ mạng Kiền mở cửa chính hướng Tây Bắc - Công ty Kiến trúc ASPACE

Chủ mạng Kiền mở cửa chính hướng Tây Bắc

Chủ nhà mạng Kiền mở cửa cái hướng Tây Bắc được Phục Vị (cửa cái tại Kiền, chủ nhà hay sơn chủ cũng tại Kiền).

Lời tượng ứng về ngôi nhà: Kiền Kiền thuần dương, thường phụ nữ.

Ý nghĩa: Kiền gặp Kiền là thuần dương (2 cung đều thuộc dương) ắt gây tổn hại cho giới phụ nữ. Đó là vì dương nhiều tất dương thịnh mà âm phải suy. Âm chỉ vào phụ nữ.

 

- Cửa Kiền Tây Bắc và chủ cũng Kiền thuộc về Tây tứ trạch. Từ của Kiền (Tây Bắc) biến 8 lần tới chủ Kiền được Phục vị cho nên kiểu nhà này gọi là Phục vị trạch. (Phàm chủ thừa du niên nào thì lấy tên du niên ấy đặt tên cho trạch (nhà). Phục vị mộc làm Kiền kim tương khắc là thất vị: Phẩm và lượng đều kém.

- Phục vị trạch, cửa Kiền (Tây Bắc) và chủ Kiền tỷ hòa cho nên: những năm đầu phát lên giàu sang, nhưng vì dương nhiều đắc thắng và lấn áp âm phải suy, ở lâu năm rồi giới phụ nữ chết yểu. Và vì thuần dương bất hóa như hai nam nhân ở chung nhau tới bao lâu cũng không sinh hóa chi được, ứng về sự cô quả, lẻ loi, không con nối dõi. Kết luận: Nhà này tốt ít, trước tạm hưng vượng mà sau suy bại.

 Cửa Kiền (Tây Bắc) và chủ Kiền phối 8 chỗ đặt bếp​.

a - Bếp đặt tại Kiền (Tây Bắc):

Bếp Kiền (Tây Bấc) thuộc Tây trù hợp với Tây tứ trạch. Cửa Kiền (Tây Bắc) chủ Kiền lại hợp bếp Kiền, cả ba đều thuộc dương kim tỷ hòa sinh vượng khí ở chung trong một nhà, cái thế dương khí tiền lên rất mạnh cho nên lúc đầu phát phúc lộc mau lắm.

Nhưng hễ bạo phát bạo tàn, lại toàn là dương không sanh hóa ra được nửa cho nên tài lộc sẽ suy giảm mãi về sau không con cháu nối dòng, giới phụ nữ bất lợi, người vợ tai ương.

Kết luận: Bếp Tốn (Đông Nam) này cũng bất lợi như bếp Chấn (Chính Đông) trên nhưng Tốn thuộc âm khiến cho nhà khỏi bị cát hại thuần dương, xấu ít hơn.

b - Bếp đặt tại Ly (Chính Nam):

 Từ của Kiền (Tây Bắc) biến 7 lần tới Ly ngộ Tuyệt mạng cho nên gọi bếp Ly (Chính Nam) là bếp tuyệt mạng. Bếp Ly (Chính Nam) hỗ biến với chủ Kiền cũng thừa Tuyệt mạng. Như vậy là bếp Ly (Cháính Nam) sau ra tới 2 Tuyệt mạng ắt gây ra nhiều hung hại trong nhà và những sự việc có tính đoạn tuyệt. Ly là âm hỏa khắc cả 2 dương kim tại cửa và chủ, như vậy âm hóa là chỗ chính ứng, thế cho nên luận về nhân thấu thì nhà này nhiều nữ thì nhân khẩu và tiền tài càng suy kém, đến nỗi có nhiều người ở góa, không con thừa tự, người người thường mạng bệnh nhức đầu, đau mắt và các chứng hé độc (Vì Ly hỏa thuộc về đầu, về mắt).

c - Bếp đặt tại Khôn (Tây Nam).

Từ cửa Kiền (Tây Bắc) biến 3 lần tới Khôn thừa Diên niên cho nên gọi bếp Khôn (Tây Nam) là bếp Diên niên. Bếp Khôn (Tây Nam) hỗ biến với chủ Kiền cũng được Diên niên. Như bếp Khôn (Tây Nam) tạo cho nhà này được 2 Diên niên là hết du niên. Diên niên kim lâm khôn thổ cương mạng đắc vị. Khôn thổ sinh cửa Kiền (Tây Bắc) và chủ Kiền, âm hiệp dương, vợ chồng chính phối, sinh được 4 con, phước lộc đều đủ cả. Bếp Diên niên này tốt hơn tất cả các bếp khác thuộc nhà mạng Kiền, đáng gọi là một cái bếp đại cát (tốt lành).

d - Bếp đặt tại Đoài (Chính Tây):

Từ cửa Kiền (Tây Bắc) biến 1 lần tới Đoài thừa Sinh khií cho nên gọi bếp Đoài (Chính Tây) là bếp Sinh khí. Bếp Đoài (Chính Tây) hỗ biến với chủ Kiền cũng được Sinh khí. Vậy bếp Đoài (Chính Tây) tạo ra 2 Sinh khí cho nhà. Tuy Sinh khí mộc làm Đoài kim thất vị nhưng vẫn là cát du niên bếp Đoài (Chính Tây) đối với 2 Kiền tỷ hòa và có đủ âm dương cho nên sơ niên phát tài, phát lộc, nhân khẩu cũng nhiều, nhưng ở lâu năm rồi sẽ lần lần bớt phát đạt, cưới lấy thê thiếp nhiều lần rồi ra cũng nhiều người cô độc. Đó là bởi Kiền Kiền Đoài kim toàn là su niên thuộc môn đồng bị 3 kim khắc hại, sự hưng thịnh đều được bền. Tuy vậy bếp Đoài (Chính Tây) này là một cái bếp tốt, vừa vừa.

Kết luận: Tám hướng bếp trên đây, bếp nào cũng được về chủ nhà mạng Kiền: Phục vị trạch các kiểu bếp cũng không có điều gì quan trọng để luận bàn thêm, lẽ tất nhiên, gặp bếp xấu thì nhà thêm xấu, gặp bếp tốt cũng được sự tốt và bớt điều hung. 

KTS Vũ Quang Định