Chọn hướng trong việc xây nhà cho chủ nhà mạng Ly - Công ty Kiến trúc ASPACE

Chọn hướng trong việc xây nhà cho chủ nhà mạng Ly

Chủ nhà mạng Ly tương đương với Hỏa Tinh (Mars) thuộc hành Hỏa.

Chủ nhà mạng Ly tương đương với Hỏa Tinh (Mars) thuộc hành Hỏa.

Chủ nhà mạng Ly chọn hướng Kiền (Tây Bắc) để quan kệ về việc xây nhà:
Theo bát quái đồ sở thuộc cung Tuyệt mạng là quẻ hỏa thiên đại hữu trong kinh chu dịch. Chủ nhà bị mưu hại, tổn thọ. Đại hung.

Chủ nhà mạng Ly chọn hướng Khảm (Chính Bắc) để quan kệ về việc xây nhà:

Theo bát quái đồ sở thuộc cung Diên niên là quẻ Hỏa Thủy Vị Tế trong kinh Chu Dịch. Gia đình vợ chồng sống hòa thuận, vui vẻ tăng phú quý, thứ cát nhưng không nên dùng nhà này vì Diên niên thuộc sao Vũ khúc dương Kim, còn cung khảm thuộc dương thủy, có hại cho con trai thứ.

Chủ nhà mạng Ly chọn hướng Cấn (Đông Bắc) để quan kệ về việc xây nhà:
Theo bát quái đồ sở thuộc cung Họa hại là quẻ Hỏa sơn lữ trong kinh chu dịch. Chủ nhà bị suy bại, thua kiện. Thứ hung.

Chủ nhà mạng Ly chọn hướng Chấn (Chánh Đông) để quan kệ về việc xây nhà:

Theo bát quái đồ sở thuộc cung Sinh khí là quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp trong kinh Chu Dịch chủ nhà đại phú quý, nhiều tài lộc. Thượng cát.

Chủ nhà mạng Ly chọn hướng Tốn (Đông Nam) để quan kệ về việc xây nhà:

Theo bát quái đồ sở thuộc cung Thiên y là quẻ Hỏa Phong Đỉnh trong kinh Chu Dịch. Chủ nhà giàu có, vô bệnh tật, đa tài lộc. Thượng cát.

Chủ nhà mạng Ly chọn hướng Ly (chính nam) để quan hệ việc xây nhà

Theo bát quái đồ sở thuộc cung Phục vị là quẻ thuần Ly trong Kinh chu dịch, gia đạo tốt dần lên, ảnh hưởng tốt tới hành con gái thứ.

Chủ nhà mạng Ly chọn hướng Khôn (tây nam) để quan hệ về việc xây nhà

Theo bát quái đồ sở thuộc cung Lục sát, là quẻ Hỏa địa tấn trong Kinh chu dịch, gia đình thường xẩy ra tranh chấp, cãi cọ ảnh hưởng trực tiếp đến người mẹ.

Chủ nhà mạng Ly chọn hướng Đoài (chính tây) để quan hệ về việc xây nhà

Theo bát quái đồ sở thuộc cung Ngũ quỷ là quẻ Hỏa trạch khuế trong Kinh chu dịch, là hướng đại hung nó thường ảnh hưởng tới hàng con cái.

KTS Vũ Quang Định - Kiến trúc ASPACE

Các bài viết khác