8 bếp cho chủ mạng Đoài mở cửa cái Tây Nam - Công ty Kiến trúc ASPACE

8 bếp cho chủ mạng Đoài mở cửa cái Tây Nam

Từ cửa Khôn (Tây Nam) biến 6 lần tới Đoài được Thiên y cho nên gọi là Thiên y trạch.
Cửa cái tại Khôn (Tây Nam) chủ nhà hay sơn chủ tại Đoài.

Từ cửa Khôn (Tây Nam) biến 6 lần tới Đoài được Thiên y cho nên gọi là Thiên y trạch. Khôn với Đoài đều thuộc âm và tương sinh lại có phúc thần (Thiên Y) cho nên nhà này phụ nữ ưa làm việc thiện, tâm tính hiền hòa. Cửa Khôn (Tây Nam) sinh chủ Đoài là bên ngoài sinh vào trong cho nên nhà phát phước mau lắm nhưng về sau lâu bởi âm khí thuần thịnh mà dương phát suy nhược, nam nhân chết sớm, trẻ nhỏ khó nuôi, mẹ góa cầm quyền gia đình, cửa nhà chẳng thanh khiết, nuông chiều con gái, sủng ái chàng rể, báo dưỡng con người khác làm kế thừa tự.

Cửa Khôn (Tây Nam) với chủ Đoài phối 8 chỗ đặt bếp:

Bếp đặt tại Kiền (Tây Bắc): Cửa tại Khôn (Tây Nam) thì bếp Kiền (Tây Bắc) là bếp Diên niên đăng diện rất tốt. Bếp kiền (Tây Bắc) đối với cửa Khôn tương sinh, đối với chủ Đoài tỷ hòa ấy là 1 cái bếp thịnh vượng vô song. Cũng nhờ bếp Kiền (Tây Bắc) hỗ biến với chủ Đoài được Sinh khí, khiến cho nhà này được mệnh danh là nhà 3 tốt, vì có đủ Sinh khí, Diên niên và Thiên y. Ở lâu càng phát đạt lớn, người vượng mà tiền tài cũng vượng, công danh hiển đạt, trường thọ.

8

Bếp đặt tại Khảm (chính Bắc): Cửa tại Khôn (Tây Nam) thì bếp Khảm (chính Bắc) tương khắc và là bếp Tuyệt mạng. Lại Khảm (chính Bắc) hỗ biến với chủ Đoài sinh ra Họa hại. Như vậy là cái bếp nguy hại khiến cho nhà Thiên y chẳng còn tốt được bao nhiêu.

Bếp đặt tại Cấn (Đông Bắc): Cửa tại Khôn (Tây Nam) thì bếp Cấn (Đông Bắc) tỷ hòa lại có đủ âm dương và là bếp Sinh khí. Bếp Cấn (Đông Bắc) hỗ biến với chủ Đoài được Diên niên hữu khí và cũng tương sinh mà có đủ âm dương. Vậy ba cung Khôn Đoài Cấn phối kết với nhau đều được tương sinh và tỷ hòa hỗ biến thành nhà 3 tốt, có đủ Sinh khí, Diên niên và Thiên y. Bếp như vậy, nhà như vậy ứng nghiệm biết bao điểm lành, làm ăn phấn chấn, danh vị cao thắng, mưu tính gặp thời, khởi làm hợp cảnh.

Bếp đặt tại Chấn (chính Đông): Bếp Chấn (chính Đông) đối với cửa Khôn (Tây Nam) tương khắc, đối với cửa Đoài tương khắc, nó làm đảo loạn trong nhà, gây những trở ngại. Đối với cửa Khôn (Tây Nam) nó là bếp Họa hại, đối với chủ Đoài nó sinh ra Tuyệt mạng, gây ra những sự bại tuyệt không vừa.

Bếp đặt tại Tốn (Đông Nam): Bếp Tốn (Đông Nam) đối với cửa Khôn (Tây Nam) tương khắc mà đối với chủ Đoài cũng tương khắc, mộc khắc thổ, kim khắc Mộc. Ba cung chính yếu Khôn Đoài Tốn thuần âm khắc đi khắc lại như vậy. Bếp này còn xấu hơn bếp Chấn (chính Đông) 1 phần. Bếp Tốn (Đông Nam) với cửa Khôn (Tây Nam) là bếp Ngũ quỷ rất nguy hại, và hỗ biến với chủ Đoài sinh ra Lục sát cũng rất đáng ngại. Những việc quỷ quái, bất chính, tà tâm, phóng đãng thường xảy ra do cái bếp Tốn (Đông Nam) này.

Bếp đặt tại Ly (Chính Nam): Bếp Ly (Chính Nam) phối với cửa Khôn (Tây Nam) và chủ Đoài ba cung thuần âm đã là 1 việc bất lợi không sinh hóa được. Bếp Ly (chính Nam) đối với cửa Khôn (Tây Nam) tương sinh mà biến ra Lục sát thì dễ làm điều tà bậy trong bóng tối. Bếp Ly (chính Nam) lại khắc chủ Đoài hỗ biến ra Ngũ quỷ hay sinh ra các tai nạn máu lửa. Nói chung nó thường khiến đưa đến những điều không hay đó kẻ lòng ma dạ quỷ, kế nó là cái bếp đại hung.

9

Bếp đặt tại Khôn (Tây Nam): Cửa tại Khôn (Tây Nam) là bếp Phục vị. Bếp Khôn (Tây Nam) đối với chủ Đoài tương sinh và hỗ biến được Thiên y hữu khí. Như vậy nhà này có 1 Phục vị và 2 Thiên y. Phục vị thất vị chẳng lợi chi, nhưng có tới 2 phúc thần năng trừ họa hoạn và 2 thổ sinh 1 kim thì kim phải thịnh, chủ sự tấn phát tiền tài, châu ngọc. Nhưng cũng biết Khôn Khôn Đoài thuần âm, chẳng khỏi kém khuyết nhân đinh và lục súc hay bị chết mất.

Bếp đặt tại Đoài (chính Tây): Cửa tại Khôn (Tây Nam) thì bếp Đoài (chính Tây) tương sinh và là bếp Thiên y đắc vị, tài lộc dồi dào, công danh tấn tới. Nhưng có 3 dương, khiến cho quạnh hịu con cái, số người ở càng ngày càng thưa thớt. Bếp Đoài (chính Tây) này tương tự với bếp Khôn (Tây Nam) trên về sự tốt xấu.

 

Tám hướng bếp trên đây đều thuộc về chủ nhà mạng Đoài. Thiên y trạch, các kiểu bếp cũng không có gì quan trọng để luận bàn thêm lẽ tất nhiên, gặp bếp xấu thì nhà thêm xấu, gặp bếp tốt cũng được sự tốt và bớt điều hung.

 

KTS Vũ Quang Định – Công ty CP Kiến trúc và Xây dựng ASPACE