8 bếp cho chủ mạng Đoài mở cửa cái chinh Đông - Công ty Kiến trúc ASPACE

8 bếp cho chủ mạng Đoài mở cửa cái chinh Đông

 Theo phép bát biến, từ cửa Chấn (chính Đông) biến 7 lần tới chủ Đoài phạm Tuyệt mạng cho nên gọi là Tuyệt mạng trạch.

Cửa cái tại Chấn (chính Đông) chủ nhà hay sơn chủ tại Đoài.

 

Theo phép bát biến, từ cửa Chấn (chính Đông) biến 7 lần tới chủ Đoài phạm Tuyệt mạng cho nên gọi là Tuyệt mạng trạch. Chấn với âm dương tương khắc, nhân đinh cùng tiền tài chẳng vượng. Kim với mộc hình chiến, đau nhức lưng, mông, tim, bụng, sinh ra các vụ ở góa, thiếu con thừa tự, linh, đinh, cô khổ vô cùng.

 

Nếu ngôi nhà này là Đông trạch năm (5) ngăn thì nên chọn ngăn 5 làm phòng chứa để được Cự môn đắc vị thì phát phú được vài chục năm rồi sau đó mới suy vị, hoặc là Bát trạch dùng 6 ngăn thì nên chọn ngăn 2 làm phòng chứa để được Vũ khúc kim tinh đăng diện thì nhà phát phú tới 30 năm rồi sau đó mới suy dần.

 

Cửa Chấn (chính Đông) với chủ Đoài phối 8 chỗ đặt bếp:

 

Bếp đặt tại Kiền (Tây Bắc): dương kim đối với chủ Đoài tỷ hòa và là bếp Sinh khí thất vị tốt vừa vừa. Nhưng Kiền khắc chủ Chấn, hỗ biến Ngũ quỷ. Đại hung.

Picture-1336

Bếp đặt tại Khảm (chính Bắc): dương thủy đối với cửa Chấn (chính Đông) tương sinh và là bếp Thiên y rất bình yên. Nhưng dùng lâu về sau thì nam nữ đoản thọ vì Khảm tiết khí chủ Đoài và hỗ biến ra Họa hại.

 

Bếp đặt tại Cấn (Đông Bắc): dương thổ đối với chủ Đoài tương sinh và hỗ biến được Diên niên hữu khí rất tốt. Nhưng vì cửa Chấn (chính Đông) khắc bếp Cấn (Đông Bắc) khiến cho hàng tiểu nhi yểu vong.

 

Bếp đặt tại Chấn (chính Đông): dương mộc đối với cửa Chấn (chính Đông) tỷ hòa và là bếp Phục vị đăng diện tốt tầm thường. Nhưng Chấn với chủ Đoài tương khắc hỗ biến Tuyệt mạng. Bếp này hung nhiều hơn cát.

 

Bếp đặt tại Tốn (Đông Nam): âm mộc đối với cửa Chấn (chính Đông) là âm dương tỷ hòa và là bếp Diên niên tốt trung bình. Nhưng Tốn với chủ Đoài tương khắc và hỗ biến ra Lục sát khiến cho phụ nữ yểu vong.

Picture-1431

Bếp đặt tại Ly (Chính Nam): âm hỏa đối với cửa Chấn (chính Đông) tương sinh và là bếp Sinh khí rất tốt, nhưng Ly với chủ Đoài tương khắc và hỗ biến Ngũ quỷ rất tốt nhưng hung hại. Khiến cho hàng phụ nữ hoặc nhỏ tuổi chết một cách hung dữ.

 

Bếp đặt tại Khôn (Tây Nam): âm thổ bị cửa Chấn (Chính Đông) khắc, lão mẫu bị tổn thương. Nhưng Khôn sinh chủ Đoài và hỗ biến Thiên y lợi cho hàng thiếu nữ.

 

Bếp đặt tại Đoài (chính Tây): âm kim cùng với chủ Đoài đồng khắc cửa Chấn (Chính Đông) gây tổn hại cho nam nhân, khắc con cháu, thiếu con thừa tự. Bếp Đoài (Chính Tây) đối với cửa Chấn (chính Đông) là bếp Tuyệt mạng.

 

Tám hướng bếp trên đây đều thuộc về chủ nhà mạng Đoài Tuyệt mạng trạch. Cửa Chấn (chính Đông) thuộc phía Đông, cửa Đoài (chính Tây) thuộc phía Tây, nhà này là Đông Tây tương hỗ trạch (Đông Tây lẫn lộn). Vì vậy bếp nào cũng không trọn tốt hay trọn xấu, hễ lợi cho cửa thì hại cho chủ, lợi cho chủ hại cửa.

 

KTS Vũ Quang Định – Công ty CP Kiến trúc và Xây dựng ASPACE