Ứng dụng - tư vấn thiết kế kiến trúc, nội thất, biệt thự, nhà vườn, tư vấn phong thủy nhà ở, thi công xây dựng

Ứng dụng

Chọn hướng cổng tốt theo phong thủy

Nơi ở phải có hướng cổng tốt để đón khí thịnh đi vào nhà, tránh những nơi có các luồng khí xấu xâm nhập vào không gian sống.

Cửa và bếp theo phong thủy cho chủ Chấn

Ứng dụng phong thủy nhà ở cho chủ nhà mạng Chấn gồm các năm 1952, 1961, 1970, 1979, 1988, 1997.

Cửa và bếp theo phong thủy cho chủ mạng Đoài

Ứng dụng phong thủy nhà ở cho chủ nhà mạng Đoài gồm các năm 1957, 1966, 1975, 1984, 1993.

Cửa và bếp theo phong thủy cho chủ mạng Cấn

Tổng hợp ứng dụng bếp và cửa chính cho chủ mạng Cấn của KTS Vũ Quang Định.

Chủ nhà mạng Kiền mở cửa Đông Bắc

Chủ nhà mạng Kiền mở cửa cái hướng Cấn - Đông Bắc được Thiên Y. Cửa csi tại Cấn (Đông Bắc), chủ nhà hay sơn chủ tại Kiền.

Chủ mạng Kiền mở cửa chính Bắc

Chủ mạng Kiền mở cửa cái hướng Khảm - chỉnh Bắc ra Lục Sát. Cửa cái tại Khảm (chính Bắc), chủ nhà hay sơn chủ tại Kiền.