Ứng dụng - tư vấn thiết kế kiến trúc, nội thất, biệt thự, nhà vườn, tư vấn phong thủy nhà ở, thi công xây dựng

Ứng dụng

8 bếp cho chủ mạng Ly mở cửa cái Đông Nam

Cửa cái tại Tốn (Đông Nam) chủ nhà hay sơn chủ tại Ly. Lời tượng ứng về ngôi nhà: Phú quý, phạp tự, Phong hỏa dương.  

8 bếp cho chủ nhà mạng Ly mở cửa cái tây nam

Cửa cái tại Khôn (Tây Nam) chủ nhà hay sơn chủ tại Ly. Lời tượng ứng về ngôi nhà: Nhân môn kiếm hỏa, đa quá mẫu.

8 bếp cho chủ mạng Ly mở cửa cái chính Tây

Từ cửa Đoài (chính Tây) biến 2 lần tới chủ Ly thì ra Ngũ quỷ.

8 bếp cho chủ mạng Ly mở cửa cái chính Bắc

Bếp Khảm (chính Bắc) Thủy đối với cửa Khảm (chính Bắc) tỷ hòa và là bếp Phục vị đắc vị rất hợp cho Đông tứ trạch.

8 bếp cho chủ mạng Ly mở cửa cái chính Đông

Cửa Chấn (chính Đông) tương mộc sinh chủ Ly âm hỏa là dương bên ngoài sinh vào âm bên trong rất tốt, sự phát đạt rất mau.

Chọn hướng trong việc xây nhà cho chủ nhà mạng Ly

Chủ nhà mạng Ly tương đương với Hỏa Tinh (Mars) thuộc hành Hỏa.