Lịch nghỉ 30/4 - 1/5 năm 2015 - Công ty Kiến trúc ASPACE

Lịch nghỉ 30/4 - 1/5 năm 2015

ASPACE nghỉ 6 ngày từ ngày 27/4 và 4/5 đi làm bình thường.

Năm nay, ngày giỗ Tổ Hùng Vương (28/4) gần với ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, theo lịch chung CBNV ASPACE sẽ được nghỉ 6 ngày.

Cụ thể, CBNV sẽ được nghỉ từ 28/4 đến hết 3/5 và đi làm vào ngày thứ bảy (25/4) để nghỉ thứ tư (29/4), ngày 27/4 (thứ hai) vẫn đi làm bình thường.

Do đặc thù và tiến độ công việc, Bộ phận thi công vẫn làm việc bình thường, công nhân nghỉ 2 ngày 30/4 và 1/5, 4 ngày nghỉ theo quy định sẽ tính phụ cấp theo quy định của Luật Lao Động. 

Ngày 4/5/2015, văn phòng ASPACE đi làm bình thường.

ASPACE kính báo để quý khách hàng, đối tác biết hoạt động chung của Công ty.

Trân trọng!