KTS khảo sát hiện trạng ở dự án Nha Trang - Công ty Kiến trúc ASPACE

KTS khảo sát hiện trạng ở dự án Nha Trang

Trong chuyến thực tế các resort ven biển nổi tiếng ở Việt Nam, KTS ghi lại một vài hình ảnh khảo sát dự án nằm trong lộ trình các bước thực hiện thiết kế.  

 

Trong chuyến thực tế các resort ven biển nổi tiếng ở Việt Nam, KTS ghi lại một vài hình ảnh khảo sát dự án nằm trong lộ trình các bước thực hiện thiết kế.

 

 

KTS Nguyễn Xuân Điệp