Thăm công trình thi công ở Hải Phòng

Thi công biệt thự nhà vườn gần ngàn mét vuông ở Đồ Sơn, Hải Phòng.

KTS ASPACE đi thăm công trình trong quá trình thi công.