Hoàn thiện căn hộ 130m2 ở Capital Land

Thi công hoàn thiện các hạng mục nội thất căn hộ 130m2 gồm 3 ngủ, khách - bếp ăn.

Thi công lắp đặt phòng khách.

Thi công lắp đặt phòng khách.

 

Bếp.

 

Phòng ngủ master trong quá trình thi công.

Một góc phòng ngủ master.