Nhà tổ chức sự kiện ẩm thực hình elip - Công ty Kiến trúc ASPACE

Nhà tổ chức sự kiện ẩm thực hình elip

Nhà tổ chức sự kiện ẩm thực và hội thảo thuộc dự án công viên cây xanh Tây Hồ, Hà Nội.  

Nhà tổ chức sự kiện ẩm thực và hội thảo thuộc dự án công viên cây xanh Tây Hồ, Hà Nội.

Mặt bằng quy hoạch tổng thể.

KTS Trần Trung Kiên

 

 
Các bài viết khác