Quy hoạch khu nhà vườn 3ha Hòa Bình - Công ty Kiến trúc ASPACE

Quy hoạch khu nhà vườn 3ha Hòa Bình

Hiện trạng với suối bao quanh và thiên nhiên tự nhiên tươi đẹp, khí hậu trong lành là ưu điểm của khu nhà vườn này.

 

Công trình: Thiết kế quy hoạch nhà vườn.

Địa điểm: xã Trường Sơn, Lương Sơn.

Quy mô: 3ha.

du_an_3ha_1

du_an_3ha_2

du_an_3ha_3

du_an_3ha_4