Khách sạn Nacimex Nam Định - Công ty Kiến trúc ASPACE

Khách sạn Nacimex Nam Định

Công trình: Khách sạn Địa điểm: Nam Định

Công trình: Khách sạn

Địa điểm: Nam Định

Diện tích khu đất: 5,9ha

Diện tích sàn trung bình: 3.850m2/sàn

Tổng diện tích sàn: 83.060m2

Mật độ xây dựng: 13%

Hệ số sử dụng đất: 1,4 lần

phoi_canh

TO_SO_1_eeeeeeeeeeecopy_copy

in_to_2

in_to_3

to_04

05

06

08

9

10