Khách sạn dầu khí Kinh Bắc - Công ty Kiến trúc ASPACE

Khách sạn dầu khí Kinh Bắc

 Công trình: Khách sạn dầu khí Kinh Bắc Địa điểm: Bắc Ninh

Công trình: Khách sạn dầu khí Kinh Bắc
Địa điểm: Bắc Ninh
Hạng mục: Quy hoạch tổng thể
Thiết kế: KTS Đào Công Duy

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

Các bài viết khác