Cửa và bếp theo phong thủy cho chủ mạng Ly

Tổng hợp tư vấn phong thủy về hướng nhà, bếp nấu ứng dụng theo từng thế đất cho chủ nhà mạng Ly.

Tổng hợp các bài viết về bố trí cửa chính và bếp cho chủ mạng Ly theo từng hướng đất khác nhau. Bài viết của KTS Vũ Quang Định - Kiến trúc ASPACE.

Các tuổi mạng Ly (nam giới) trong độ tuổi tính cho làm nhà: 1955, 1964, 1973, 1982, 1991.

1/ Chọn hướng cửa chính cho chủ nhà mạng Ly thuận phong thủy.

2. Bếp cho chủ mạng Ly khi nhà chính đông.

3. Cách đặt bếp cho chủ mạng Ly khi nhà chính bắc.

4. Các vị trí bếp cho chủ mạng Ly khi nhà chính tây.

5. Các vị trí bếp cho chủ mạng Ly khi nhà chính nam.

6. Các vị trí bếp cho chủ mạng Ly khi nhà tây bắc.

7. Các vị trí bếp cho chủ mạng Ly khi nhà đông bắc.

8. Các vị trí bếp cho chủ mạng Ly khi nhà tây nam.

9. Các vị trí bếp cho chủ mạng Ly khi nhà đông nam.

KTS Vũ Quang Định - Kiến trúc ASPACE.