Nội thất kiểu Pháp ở căn hộ penhouse Mr Phúc

Công trình: Nội thất nhà ở gia đình Diện tích: 121m2/sàn cho penhouse 2 sàn. Chủ đầu tư: Mr Phúc

 

Công trình: Nội thất nhà ở gia đình

Diện tích: 121m2/sàn cho penhouse 2 sàn.

Chủ đầu tư: Mr Phúc

dai_sanh_1

dai_sanh_2

dai_sanh_3

bep_an

SHC1_copy

WC_tang_1

master_bedroom_02_copy

master_bedroom_copy

P.ngu_ong_ba

phong_ngu_con_gai_1_1

phong_ngu_con_gai_1_2