Thiết kế nhà phố 10 tầng gấp khúc - Công ty Kiến trúc ASPACE

Thiết kế nhà phố 10 tầng gấp khúc

KTS ASPACE đưa ra giải pháp xử lý không gian để ngôi nhà có thế đất gấp khúc trở nên vuông vắn, mạch lạc.  

 

KTS ASPACE đưa ra giải pháp xử lý không gian để ngôi nhà có thế đất gấp khúc trở nên vuông vắn, mạch lạc.

Công trình bao gồm 9 tầng nổi và 1 tầng hầm.

Mặt đứng của ngôi nhà.