Nhà trên sườn đồi - Công ty Kiến trúc ASPACE

Nhà trên sườn đồi

Công trình: Nhà ở Diện tích: 10 * 9m Địa điểm: Hòa Lạc, Cao Bằng

Công trình: Nhà ở

Thiết kế: KTS Vũ Quang Định, Nguyễn Văn Học

Diện tích: 10,57 * 9,31m

Địa điểm: Thị trấn Hòa Lạc, huyện Hòa Lạc, Cao Bằng

Chủ đầu tư: Mr Hưu

alt

alt

alt

alt

alt

alt