Kiến trúc biệt thự vườn một tầng Hòa Bình

Công trình: biệt thự vườn Địa điểm: Hòa Bình Diện tích sàn: 190m2

Công trình: biệt thự vườn

Địa điểm: Hòa Bình

Diện tích sàn: 190m2

Diện tích khuôn viên đất: 700m2

aspace_phoicanh

aspace_phoicanh1

aspace_matbang1