Kiến trúc biệt thự vườn 540m2 - Công ty Kiến trúc ASPACE

Kiến trúc biệt thự vườn 540m2

Công trình: Biệt thự vườn Diện tích sàn: 105m2 Diện tích khuôn viên: 540m2 Địa điểm: Hòa Bình

Công trình: Biệt thự vườn

Diện tích sàn: 105m2

Diện tích khuôn viên: 540m2

Địa điểm: Hòa Bình

phoi_canh_1

phoi_canh_2

tong_the_mat_bang

mb_tang_1

mb_tang_2

mat_dung