Khách sạn ven hồ trên khuôn viên 35.000m2

Khách sạn với diện tích 350m2/sàn view ra hồ rộng 2.000m2.

Thiết kế khách sạn ven hồ ở ngoại ô thành phố. Diện tích toàn khu 35.000m2. Diện tích hồ nước 2.000m2.

Tư vấn thiết kế: Designer Kim Ngọc Khanh và cộng sự ASPACE.