Khách sạn DANH - Công ty Kiến trúc ASPACE

Khách sạn DANH

Công trình: Khách sạn Địa điểm: Thi Sách, quận 1, TP HCM

Công trình: Khách sạn.

Địa điểm: Thi Sách, quận 1, TP HCM.

Số lượng: 80 phòng.

Chủ trì: KTS Hồ Hà Nam.

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

Các bài viết khác