Khách sạn 10 tầng Cao Bằng - Công ty Kiến trúc ASPACE

Khách sạn 10 tầng Cao Bằng

Công trình: Khách sạn Diện tích: 7 x 20m Địa điểm: Cao Bằng

Công trình: Khách sạn

Diện tích: 7 x 20m

Số tầng: 10 tầng

Chủ đầu tư: Ông Nguyễn  Đình Việt

Địa điểm: Kim Động - Cao Bằng

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt