Concept dinh thự Louis trên đất 5.300m2 - Công ty Kiến trúc ASPACE

Concept dinh thự Louis trên đất 5.300m2

Dinh thự cho đại gia đình trên đất hơn 5.300m2 trong tổng khu 3ha theo phong cách Louis.