Biệt thự vườn trên đất 2.800m2 ven sông Hồng - Công ty Kiến trúc ASPACE

Biệt thự vườn trên đất 2.800m2 ven sông Hồng

Biệt thự nhà vườn với diện tích xây dựng 10x15m trên khuôn viên 2.800m2 ven sông Hồng.

 

Biệt thự nhà vườn với diện tích xây dựng 10x15m trên khuôn viên 2.800m2 ven sông Hồng.

phoi_canh_cong_trinh

phoi_canh_tong_the

Phoi_canh_goc

mat_bang_tong_the

 

mat_bang_tang_ham

mat_bang_tang_1

mat_bang_tang_2