Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Công ty Kiến trúc ASPACE

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) - Công ty tài chính hàng đầu Việt Nam.
Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn -  tổ chức tài chính hàng đầu trong các lĩnh vực: dịch vụ chứng khoán, dịch vụ ngân hàng đầu tư và dịch vụ quản lý quỹ, với khả năng cung cấp một hệ thống phong phú, hoàn chỉnh các dịch vụ để phục vụ mạng lưới khách hàng rộng khắp, bao gồm các công ty, cơ quan Nhà nước, tổ chức tín dụng và đông đảo các cá nhân.

Thông tin về SSI xem chi tiết tại http://ssi.com.vn

Các bài mới hơn
Các bài viết khác