Tượng đài chi bộ Đảng Quảng Ninh - Công ty Kiến trúc ASPACE

Tượng đài chi bộ Đảng Quảng Ninh

Công trình văn hóa tu tạo di tích Tượng đài chi bộ Đảng - Quảng Ninh.

 

Công trình văn hóa tu tạo di tích Tượng đài chi bộ Đảng - Quảng Ninh.

tuong_dai_chi_bo_Dang_Quangninh_1

tuong_dai_chi_bo_Dang_Quangninh_2

tuong_dai_chi_bo_Dang_Quangninh_3

tuong_dai_chi_bo_Dang_Quangninh_4

 

Các bài viết khác