Bảo tàng Kiên Giang - Công ty Kiến trúc ASPACE

Bảo tàng Kiên Giang

Bảo tàng với diện tích 3.600m2 bao gồm 3 khu: Nhà bảo tàng, khu trưng bày ngoài trời và khu mô hình nhà các dân tộc Kiên Giang.

 

Bảo tàng Kiên Giang nằm trên khuôn viên 1.8ha với diện tích 3.600m2 bao gồm 3 khu: Nhà bảo tàng, khu trưng bày ngoài trời và khu mô hình nhà các dân tộc Kiên Giang.

Bao_tang_Kien_Gian_mo_hinh_nha_dan_gian

Bao_tang_Kien_Giang_nha_bao_tang

Bao_tang_Kien_Giang_nha_bao_tang_1

Bao_tang_Kieng_Giang_Tong_mat_bang

 

Các bài viết khác