Biệt thự nhà vườn

Biệt thự nhà vườn 4.700m2

Công trình: Biệt thự nhà vườn Diện tích khuôn viên: 4.700m2 Địa điểm: Lương Sơn, Hòa Bình

Biệt thự nhà vườn cho 3 thế hệ

Công trình: Biệt thự nhà vườn Diện tích sàn: 150m2 Địa điểm: Hà Nội

Biệt thự nhà vườn khu C Lương Sơn, Hòa Bình

Công trình: Biệt thự nhà vườn Diện tích sàn: 125m2 Địa điểm: Hòa Bình

Biệt thự nhà vườn trên đất 800m2

Công trình: Biệt thự nhà vườn Diện tích sàn: 108m2 Diện tích khuôn viên: 800m2

Biệt thự nhà vườn khu E Lương Sơn, Hòa Bình

Công trình: Biệt thự nhà vườn Diện tích sàn: 125m2 Địa điểm: Lương Sơn, Hòa Bình

Biệt thự nhà vườn Xuân Mai (1)

Công trình: Biệt thự nhà vườn Địa điểm: Xuân Mai Số tầng: 01